(scroll naar beneden voor Nederlands)

Yes I decided to start my blog journey with this.. why? Because I will write about magick a lot more and I don’t want people to have any wrong prejudices. And yes there are a lot.  The extra K isn’t a typo btw, I will use both “magic” and “magick” throughout this blog because magic is more commonly used but magick is the actual right word for this type. Magic is stage magic/illusionist tricks while magick is the actual ‘witchcraft’ .

This is so evil!

A few weeks ago I was present with Jar of Dusk at a large vegan fair. While a lot of people were interested there were also many that seemed even a bit scared to look.  There was this one kid who came up to me and kept saying that everything was soo evil.
Last week I was at Utrecht Central Station with my friend, we both have quite the witchy fashion style, and a guy came up to us asking many questions. One of those if we performed those scary bloody rituals… Those are only two examples, of the last few weeks, but I can tell you many more.  To a lot of people witches are still scary, evil Satanists. While I literally wouldn’t hurt a fly.

I’m not even really a fully practicing witch -yet-, nor am I wiccan. (Nope witchcraft and wicca aren’t the same either. Most wiccans practice witchcraft but not all witches have the wiccan religion.) But only my fashion sense and my interest in it, and well my obviously more magick based store, already bring out the prejudices in people.
So I can only imagine how bad it must be when you’re more actively practicing or open about it, like my blog will be. Which is why I think it might be a good idea to get rid of some prejudices right now.

Some common misconceptions

To get a few things straight:

 • Witches are not Satanists. Lots of witches don’t even believe in Satan – he’s a Christian conception (which really helped out to start those witch hunts back in the days) The same goes for pentagrams, nothing evil about it but Christianity linked it to satanism.
 • Not all witches have remarkable psychic powers, the gift of prophecy or speak to the dead. Some psychics may be witches, and many witches develop their intuition. But the truth is that everybody has these abilities.
 • Not all witches worship ancient Gods and Goddesses – Some don’t believe in any type of diety. You could practice witchcraft with any religion. Religious concepts aren’t linked with the practice of witchcraft.
 • Not all witches perform sacrificial rituals. Those “scary bloody” rituals are actually more closely linked to religion than to witchcraft. Also there are many forms of witchcraft, from Green Magick to Shamanism and Voodoo.
 • Witches aren’t ugly old hags, they can be young and look just like you and me.
 • Witches do not steal or eat babies – this is just old folklore, fairies did the same…
 • Witches do not ride brooms – While I do think it would be great fun to fly around on them they just have to use normal transport.
 • Witches aren’t immortal (too bad)
 • Witches prefer pizza over Eye of Newt any day.

There are some more but I think those might be among the most common.

Etching by J. Wellcome

Then what is Witchcraft?

As you made it this far I hope you at least don’t think it’s evil anymore. What it is, well to keep it short: being fully in touch with nature and your own abilities. True magick lies in developing your inner potential and spirituality, and knowing how to use the powers of nature and it’s tools.

Many witches believe that what we do comes back to us (three times), that you shouldn’t harm anyone -including yourself- and that we should protect the earth and those weaker than us.

This made me think back to my first fair with Jar of Dusk. Where several people asked me if my stand was vegan or witchy, and if I said that it was both they were really surprised. But if you read the description above, is it so surprising that veganism and magick match very well together?

This post has already become quite long and I’ll be posting much more about the subject so this is it for now. If you want to read more about it I can really recommend this book, it’s really easy to read and modern. Great for a beginner.

How do you feel about Witchcraft?

you say witch like it's a bad thing
(nederlands)

Yup ik heb echt besloten om mijn blog met zo’n onderwerp te beginnen… waarom? Omdat ik meer over magie zal schrijven en ik niet wil dat mensen verkeerde vooroordelen hebben. En ja die zijn er veel. Oh en de extra K is geen typfout. Magic zonder de k wordt geassocieerd met illusionisten en magick met de K met hekserij. Ik gebruik ze beide door elkaar omdat magic veel vaker gebruikt wordt en mensen toch vaak denken dat de k een typfout is. Maar omdat het echt met de k hoort zal ik deze ook gebruiken.

Dit is zo evil!

Een paar weken geleden stond ik met Jar of Dusk op een grote vegan beurs. Terwijl veel mensen daar gelukkig gewoon geïnteresseerd waren waren er ook een aantal toch wat huiverig. Er was een jongen die op een gegeven moment naar mijn stand toe kwam en maar bleef herhalen dat alles zo evil was.
Vorige week was ik met een vriendin op Utrecht Centraal, beide hebben we een aardig witchy kledingstijl. Een man kwam naar ons toe en begon allerlei vragen te stellen, een daarvan was of we ook van die enge bloederige rituelen deden. Dat zijn twee voorbeelden, van alleen de laatste paar weken, maar ik kan er nog veel meer vertellen. Voor veel mensen is hekserij toch nog een eng, gevaarlijk, slecht, satanistisch iets. Terwijl ik letterlijk geen vlieg kwaad doe.

Zelf ben ik nog niet eens een echt volledig “practicing” heks, ook ben ik geen Wiccan. (Nee hekserij en Wicca zijn niet hetzelfde. Veel Wiccans beoefenen hekserij maar niet alle heksen zijn aanhangers van de wicca religie.) Maar alleen mijn kledingstijl en mijn interesse erin, en natuurlijke mijn meer magische winkel, brengen al genoeg vooroordelen naar buiten. Ik kan me dus niet eens voorstellen hoe erg het zal zijn als je wel beoefenend heks bent en hier open over bent. Aangezien mijn blog vaker over deze onderwerpen zal gaan leek het mij een goede start om deze verkeerde vooroordelen direct even uit de wereld te helpen.

Veel voorkomende vooroordelen.

Om te beginnen, laten we dit even duidelijk maken:

 • Heksen zijn geen Satanisten. Veel heksen geloven niet eens in de duivel – hij is simpelweg een Christelijk concept (wat heel goed uit kwam toen de heksenjachten begonnen). Hetzelfde geld voor pentagrammen, hier is niets kwaadaardigs aan, maar het Christendom heeft ook deze gelinkt aan de duivel.
 • Niet alle heksen hebben opvallende paranormale krachten, voorspellen de toekomst of spreken met de doden. Sommige mediums zullen heksen zijn en heksen verbeteren hun intuïtie, maar deze mogelijkheden bevinden zich in iedereen. Heks of niet.
 • Niet alle heksen geloven in Goden of Godinnen – sommige heksen geloven in geen enkele godheid. Je kunt hekserij in principe beoefenen met elke godsdienst. Religieuze concepten staan los van hekserij.
 • Niet alle heksen doen aan rituelen en offeringen. Die “enge bloederige” rituelen zijn eerder verbonden aan religie dan aan hekserij. Ook zijn er veel verschillende vormen van hekserij, bijvoorbeeld groene magie, shamanisme en voodoo.
 • Heksen zijn niet alleen oude lelijke vrouwtjes met grote neuzen.
 • Heksen stelen en eten geen babies – dit is oude folklore en volgens deze verhalen deden fairies dat ook.
 • Heksen rijden niet op bezemstelen – al lijkt me dat echt fantastisch!
 • Heksen zijn niet onsterfelijk (jammer genoeg)
 • Heksen hebben echt veel liever pizza dan vleermuistong en kikkertenen.

Er zijn er nog veel meer dat zijn denk ik wel de meest voorkomende.

Wat is het dan wel?

Nu je al zo ver hebt gelezen hoop ik dat je tenminste niet meer denkt dat het kwaadaardig is. Wat het wel is? Nou om het kort te houden: volledig in contact staan met de natuur en jouw eigen krachten. Echte magie ligt in het ontwikkelen van jouw eigen potentie en spiritualiteit, en in de kennis van en het omgaan met de krachten van de natuur.

Veel heksen geloven dat alles wat we doen (drie keer) bij ons terug komt, dat je niemand kwaad mag doen – inclusief jezelf- en dat we de aarde en ieder zwakker dan ons moeten beschermen.

Dit doet me terug denken aan mijn eerste markt met Jar of Dusk. Daar kwamen meerdere mensen met de vraag of mijn producten vegan waren of magisch. Wanneer ik dan zei dat het beide was keken ze behoorlijk verbaasd. (ja ik begrijp dat babies eten en bloederige rituelen niet vegan is). Als je de omschrijving hierboven leest, vind je het dan nog zo raar dat veganisme en hekserij in mijn optiek juist heel goed samen gaan?

Deze post is nu al behoorlijk lang geworden en aangezien ik nog veel meer over dit onderwerp zal schrijven zal ik het hierbij houden. Mocht je meer willen lezen kan ik dit boek echt aanraden. Het is makkelijk te lezen en modern. Goed geschikt voor beginners. Voor zover ik weet wel alleen nog maar in Engels beschikbaar.

Hoe denk jij over magie/hekserij?

 

Write A Comment